" Срещнали се книжки"

Проект „Срещнали се книжки" има амбицията да попълни дупките в българското образование и да даде възможност на децата в училищна възраст забавно и пълноценно да прочетат задължителната училищна литература; да преодолеят трудностите си в областта на четенето и писането; както и да достигнат по-високо ниво на изразяване на собствените си идеи.

В образователен план се надяваме нашата работа да послужи като добър пример и показател за необходимостта да се предприемат радикални мерки за реформиране организацията на началното образование и за по-адекватен подбор на методи и учебен материал.


Целевата група на проекта са деца между 6 и 11 год., като желаещите да се включат в клуба се разпределят по групи според възрастта. Всяка група включва максимум 15 деца. Заниманията се провеждат два пъти седмично по два учебни часа и се състоят от дейности свързани с подобряване на четивната техника, развиване на креативното мислене и намиране на нови начини за себеизразяване (чрез музика, танц, пантомима). Интерактивният подход при провеждане на занятията, както и индивидуалният план, съобразен с потребностите на групата, дават чудесна възможност за включване на деца със специфични образователни потребности.Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info